Tar emot betänkande om ändringar i vapenlagstiftningen

Deltagare