Träffar forskningsberedningen för ett första möte, Stockholm

Deltagare