Besöker Centrala studiestödsnämnden och Mittuniversitetet, Sundsvall

Deltagare