Deltar på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien årsmöte och 100-årsjubileum, Stockholm

Deltagare

Plats: Stockholm