Deltar vid Natos försvarsministermöte, Bryssel

Deltagare