Medverkar vid Nationella innovationsrådets regionala möte i Kalmar

Deltagare

Plats: Kalmar