Möte i EU:s jordbruks- och fiskeråd, Luxemburg

Deltagare