Deltar vid högtidsstund till minne av offren för Novemberpogromen 1938, Stockholm

Deltagare