Dialogforum med besöksnäringen, Stockholm

Näringsministern träffar representanter för besöksnäringen i Sverige för att kraftsamla kring svensk besöksnärings utveckling.

Deltagare

Plats: Stockholm

Om dialogforumet med besöksnäringen

För att skapa bättre förståelse för besöksnäringens utmaningar och vad som behövs för att möta dem, träffar näringsministern regelbundet företrädare för branschen för tematiska diskussioner. Varje dialogforum fokuserar på en specifik fråga och hur det offentliga och det privata kan samverka för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft utifrån den frågan.

Dialogforum med besöksnäringen är ett komplement till regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet, och syftar till att samla näringens företrädare för strategiska samtal en gång i halvåret.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter