Invigning av Sveriges första anläggning för infångande av koldioxid från bioenergi, Stockholm

Deltagare