Deltar i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel, Belgien

Deltagare