Deltar vid förintelsens minnesceremoni, Stockholms stora synagoga, Stockholm

Deltagare