Deltar i interpellationsdebatt och muntlig frågestund, riksdagen

Deltagare

Interpellation som besvaras:

  • Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik

Om interpellationen på riksdagens webbplats