Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltagare

Interpellationer som besvaras:

  • En översyn av gymnasielagen
  • Bristande information om gymnasielagens tolkning
  • Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet
  • Karens vid ansökan om medborgarskap

Om interpellationerna på riksdagens webbplats