Inrikes resa, Malmö och utrikes resa, Köpenhamn

Deltagare