Deltar i EU-nämnden inför möte i Allmänna rådet (GAC), Stockholm

Deltagare