Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltagare

Interpellationer som besvaras:

  • Utvecklingen av det civila försvaret
  • Avskaffande av krav på danstillstånd

Om interpellationerna på riksdagens webbplats