Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltagare

Interpellationer som besvaras:

  • Utvisning på grund av brott
  • Ungdomsrån och förakt mot svenskar
  • Straffrabatt för unga lagöverträdare

Om interpellationerna på riksdagens webbplats