Deltar i möte i Allmänna rådet (GAC), Bryssel, Belgien

Deltagare