Möte i Nationella innovationsrådet

Nationella innovationsrådet ska bidra till att med innovation lösa samhällsutmaningar och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Nu har Sverige liksom resten av världen drabbats hårt av effekterna av covid-19. Mot denna bakgrund är den övergripande frågeställningen inför rådets möte följande: Hur säkerställer vi att samhället på längre sikt står starkare efter denna kris, med förmåga att möta de utmaningar och hot som nu uppmärksammas och samtidigt tar vara på de möjligheter som kan ha uppstått då världen förändrats?

Dagordning

1. Statsministern öppnar mötet

2. Uppföljning av rådets möten

  • Företrädare från regeringen informerar om hur diskussioner vid rådets möten har tagits vidare inom Regeringskansliet under 2019-2020.

3. Så stärker vi Sverige i spåren av covid-19 

  • EU-kommissionens förste vice exekutivordförande Frans Timmermans ger en introduktion till arbetet med EU:s gemensamma satsningar för en europeisk återstart i ett långsiktigt perspektiv..
  • Inlägg av statsrådet Hans Dahlgren.
  • Ledamöterna inklusive deltagande statsråd inbjuds att delta i bordsrunda kring erfarenheter från coronakrisen och vad som bör göras för att säkerställa att Sverige fortsätter att utvecklas som ett av världens mest innovativa, långsiktigt hållbara samt konkurrenskraftiga land även efter krisen.

4. Mötet avslutas