Besöker PEAB om jämställdhetsarbete, Solna

Deltagare