Besöker Sollefteå angående återetableringen av Västernorrlands regemente I 21

Deltagare