Träffar Spaniens vetenskaps- och teknologiminister Pedro Duque, Stockholm

Deltagare