Möte med Nationella innovationsrådet, digitalt

Kommenterad dagordning Nationella innovationsrådets möte den 5 november 2020 (Digitalt format)

1. Statsministern öppnar mötet

2. Keynote av OECD:s generalsekreterare Angel Gurría, inkl. tid för frågor

3. Artificiell intelligens: Utveckling, tillämpning och erfarenheter för framtiden

Utveckling och tillämpning av artificiell intelligens (AI) har nu pågått under ett flertal år. AI och andra framväxande tekniker aktualiserar bl.a. etik- och säkerhetsfrågor samt utmanar traditionella gränser mellan teknik och politik. Detta kräver utvecklade former för styrning och samverkan med målet att bidra till ett långsiktigt hållbart,
konkurrenskraftigt och säkert samhälle.

  • Vad har vi hittills lärt oss av utvecklingen och tillämpningen av AI?
  • Vad krävs i form av ytterligare samverkan och gemensamma insatser för att möjliggöra en fortsatt utveckling och nyttiggörande av AI i Sverige?
  • Hur kan vi använda erfarenheterna från utvecklingen av AI i relation till andra framväxande tekniker?

Presentationer av Sara Mazur, ordf. WASP, Anne Lidgard, direktör Vinnova samt Pia Sandvik, vd RISE

4. Innovation i offentlig förvaltning

För att vara relevant och leva upp till medborgarnas förväntningar krävs att den offentliga förvaltningen förnyar sig och drar nytta av ny teknologi och kompetens. Regelverk och processer måste också förändras för att ny teknlogi ska kunna växa fram. Innovationskraft i en organisation bygger på flera faktorer, bland annat organisationens kultur, ledarskapet, medarbetarnas möjligheter att bidra till utvecklingsinsatser och öppenhet för olika typer av samverkan. Inom den offentliga förvaltningen finns även möjlighet att styra med olika typer av formella uppdrag. Diskussionen syftar till att främja en mer effektiv och innovativ offentlig förvaltning med bibehållen rättssäkerhet.

  • Vilka utmaningar för den snabba teknikutvecklingen med sig vad gäller den offentliga förvaltningens förmåga att dra nytta av och i övrigt främja innovation?
  • Vad kan offentlig förvaltning lära av andra aktörer i samhället

Presentationer av Andreas Regnell, ordf. Hybrit, Katrin Westling Palm, gd Skatteverket samt Jon Simonsson, ordf. KOMET

5. Statsministern avslutar mötet