Deltar i möte med Karin Pettersson, Aftonbladet, om reglering av nätplattformar

Deltagare