Digitalt förbandsbesök I 19, A 9 och Militärregion Nord, Boden

Deltagare