Deltar i digitalt försvarsministermöte om Takuba-insatsen i Mali

Deltagare