Talar på utbildning för skolambassadörer för EU (UHR värd), digitalt

Deltagare