Möte med World Jewish Congress, digitalt

Deltagare