Deltar i nationellt möte med kommuner och polis för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet, digitalt

Deltagare