Statsminister Stefan Löfven träffar ordförandena för EU-kommissionen och Europeiska rådet

Deltagare