Deltar vid informationskonselj, Kungliga slottet

Deltagare