Möte i samverkansprogrammet för Hälsa och life science

Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030. Samverkansprogrammet Hälsa och life science lägger en grund för implementeringen av den nationella life science-strategin.

Agenda för möte i samverkansgruppen Hälsa och life science den 25 augusti