Deltar i Försvarsutskottets sammanträde, riksdagen

Deltagare