Deltar i möte i försvarsutskottet i riksdagen

Deltagare