Deltar i möte med Konkurrenskraftsrådet, Bryssel

Deltagare