Inviger jubileumsutställningen Uppsala universitetsbibliotek 400 år, Uppsala

Deltagare