Möte i samverkansgruppen för Näringslivets klimatomställning

Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Näringslivet står för en betydande del av utsläppen samtidigt som de är en avgörande del av lösningen. Detta samverkansprogram ska bidra till näringslivets klimatomställning.

Agenda för möte i Näringslivets klimatomställning den 8 september.pdf