Presenterar budgetpropositionen för 2022, Jönköping

Deltagare