Undertecknar ett avtal med Island om bilateralt försvarssamarbete, digitalt möte

Deltagare