Besök på Handelshögskolan: konst och kultur i studiemiljön, Stockholm

Deltagare