Besök på Supermarket Art Fair, Statsgårdsterminalen

Deltagare