Deltar i återinvigningen av Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)

Deltagare

Plats: Göteborg