Deltar i återinvigningen av Dalregementet (I 13), Falun

Deltagare