Deltar i möte med Nordiska ministerrådet, Helsingfors

Deltagare