Inviger Lyngsåsa vindbrukspark, Alvesta

Deltagare