Möte i samverkansgruppen för Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa kommer att innebära högre krav på kompetens och förändrade arbetsuppgifter. Detta ställer i sin tur krav på livslångt lärande. Samverkansprogrammet syftar till att stärka och utveckla kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet. Utgångspunkten tas i näringslivets efterfrågan, behovet av ny kompetens och förbättrade förutsättningar för arbetstagare att ställa om eller vidareutbilda sig.

Agenda för samverkansprogrammet KLLL den 6 oktober