Deltar i försvarsutskottets sammanträde, riksdagen

Deltagare