Deltar vid överlämnandet av första eldenheten av luftvärnssystem 103 Patriot till Luftvärnsregementet (Lv 6), Halmstad

Deltagare