Deltar vid statsbesök från Spanien, Slottet

Deltagare